شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

کمپین فشار خون

ادامه مطلب

روز جهانی بهداشت دست

ادامه مطلب

روز جهانی ماما

ادامه مطلب