شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

 

آ 09

اعضا هيات مديره گروه پزشکي دنا

مدیرعامل : جناب آقای دکتر شادمان

دکتر سید مرتضی ابطحی- رئیس هیأت مدیره
دکتر ابراهیم شادمان -مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
دکتر شیوا غلام نژاد - عضو هیأت مدیره
دکتر باشتی - عضو هیأت مدیره
دکتر مسعود لهسایی - عضو هیأت مدیره
دکتر ایرج عبدالله پور - عضو هیأت مدیره
دکتر سیدی - عضو علی البدل هیأت مدیره

دکتر فریدون مجتهد جابری - بازرس
دکتر توسلی - بازرس

************************ 

مدیر داخلی : جناب آقای عبادالله نامجو

مدیر پرستاری : سرکار خانم حاتم