شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

 

پیام مدیر عامل

تلاش ما همواره براین اصل استوار بوده که خدمتی نو و ارزنده به بیماران و مراجعه کنندگان بیمارستان دنا ارائه نمائیم. نیک میدانیم در جهان امروز که تغییرات لحظه ای صورت می پذیرد، داشتن ایده های نو نیازمند ذهن های روشن و آگاه است. این اعتقاد ما را نیازمند کمک همکاران داخل سازمان و مساعدت و همیاری کلیه عزیزان و دوستان نموده تا با توکل و عنایت به حضرت حق، دستیابی به اهداف و چشم اندازهای پیش رو امکان پذیر گردد. امیدواریم تلاش و عملکرد ما نقش مؤثری درجهت رفاه بیماران وتأمین نیازهای درمانی شما خوبان گردد. لذا نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما ، ما را در ارائه خدمات بهتر رهنمون خواهد ساخت. مطمئناً نتایج تلاش همکاران و دستاوردهای بیمارستان دنا همیشه درمحیط بیرون از بیمارستان ارزیابی و مشاهده می شود. از این رو با آغوش باز نظرات و پیشنهادات شما را در جهت ارائه خدمات بهتر پذیرا هستیم. شفای عاجل و تندرستی کلیه بیماران را از خداوند متعال مسئلت داریم.

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

اعضا هيات مديره گروه پزشکي دنا

اعضا هيات مديره گروه پزشکي دنا:

دکتر سید مرتضی ابطحی- رئیس هیأت مدیره

دکتر فضل الله هوشداران -مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
دکتر کاوه باشتی - عضو هیأت مدیره
دکترعبدالعظیم خورشیدی - عضو هیأت مدیره
دکتر عباس بنانی - عضو هیأت مدیره
دکتراعجاز احمد - عضو هیأت مدیره
دکتر فریدون مجتهد جابری - عضو علی البدل هیأت مدیره

دکترنیکخو - بازرس
دکتر توسلی - بازرس

آ 09