شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

سمینار زنان باردار و دیابت

ادامه مطلب

کمک رسانی و ارسال وسایل مورد لزوم به زلزله زدگان کرمانشاه

ادامه مطلب

مادران محور تغذیه سالم و پیشگیری از دیابت در خانواده

ادامه مطلب