شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

بیمارستان دنا مفتخر است تا با همیاری مدیریت بیمارستان ، پزشکان محترم و پرسنل دلسوز وسایل مورد لزوم زلزله زدگان کرمانشاه را در بحرانی ترین زمان ممکن برایشان ارسال نمایند