شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

جشنواره ارتقای ایمنی دارو بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

افتتاحیه جشنواره ارتقای ایمنی دارو در تاریخ 22/5/97 در سالن کنفرانس بیمارستان با حضور مدیر عامل ، مدیران و مسئول فنی داروخانه ، با هدف کاهش خطاهای دارویی برگزار گردید ، سرکار خانم دکتر غلام نژاد در مورد علت خطاهای دارویی سخنرانی فرمودند، در ادامه مدعوین از غرفه دارو دهی و پوسترهای جشنواره دیدن نمودند و در پایان از پیشنهادات برتر در زمینه کاهش خطاهای دارویی تقدیر به عمل آمد. در ضمن در روزهای دوم و سوم جشنواره بازدید از بخش های بالینی با رویکرد ایمنی انجام شد