شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

هفته سلامت قلب 1397

  غرفه هفته سلامت قلب سال 1397 با شعار هم پیمان برای سلامت قلب در بیمارستان دنا برگزار شد. در این غرفه خدمات متنوعی به مراجعین ارائه گردید

گرفتن فشار خون، قند خون، شناسایی افراد مستعد به بیماری های قلبی و ارجاع آنها به پزشک متخصص، ارائه انواع پم فلت های آموزشی