شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

هفته سلامت قلب 1397

 غرفه هفته سالمندان همزمان با هفته سلامت قلب در بیمارستان دنا برگزار شد. موضوع این غرفه آشنایی با نشانه های بیماری آلزایمر و روشهای پیشگیری از آن و تغذیه سالم برای سالمندان بود