شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

سمینار بهداشت محیط 97

جلسه مجمع کارشناسان بهداشت محیط بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر شیراز با حضور مسئول بهداشت محیط استان جناب آقای مهندس شمس، و نماینده معاونت بهداشتی استان مهندس ربیعی و خانم دکتر دهقانی در روز 23 آبان ماه برگزار شد. در این جلسه از واحد سی اس آر و لاندری بیمارستان دنا بازدید شد و مسائل بهداشت محیط بیمارستانی در شهر شیراز بررسی گردید.