شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

روز جهانی ماما

این مراسم در روز یکشنبه 15/2/98 با حضور مدیر عامل – مدیر بیمارستان - مدیر خدمات پرستاری و مامایی در بخش های زایمان- زایشگاه و زنان بیمارستان دنا برگزار گردید در این مراسم که در جوی دوستانه و شاد برگزار شد، به ماماهای نمونه هدیه ای به رسم یادبود اهدا گردید. و از زحمات دیگر همکاران ماما، تقدیر و تشکر به عمل آمد.