شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

faaren

 

م 21

روز جهانی بهداشت دست

این مراسم در روز یکشنبه 15/2/98 با حضور مدیر عامل – مدیر بیمارستان - مدیر خدمات پرستاری و مامایی و جمعی از پرسنل بخش های مختلف بیمارستان در سالن کنفرانس بیمارستان دنا برگزار گردید. در حاشیه این مراسم از پرسنل کوشا در بهداشت دست تقدیر شد.