شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

کمپین فشار خون

افرادي كه فشارخون آن ها اندازه گيري مي شود قبل از اندازه گيري فشارخون بايد شرايط زير را رعايت كنند*

: نيم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون

-فعاليت بدني شديد انجام ندهند. 2- ناشتا نباشند. 3-قبل از اندازه گيري فشارخون مثانه آن ها خالي باشد. 4-به مدت 5 دقيقه قبل از اندازه گیری فشارخون استراحت کنند و با هیجان صحبت نکنند. 5-ترجیحا" لباس دارای آستین گشاد به تن داشته باشند. پيامي كه قبل از مراجعه بايد از طريق رسانه هاي همگاني اعلام شود يا به صورت پلاكارد در كنار مراكز بهداشتي درماني مجري طرح نصب شود: به هنگام مراجعه حتما" كارت ملي و در صورت امكان شناسنامه خود را به همراه داشته باشيد.