شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری های ویروسی (کرونا ویروس)

برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری های ویروسی (کرونا ویروس) توسط استاد محترم آقای دکتر عبدالوهاب البرزی و استاد محترم آقای دکتر کدیور در سالن کنفرانس بیمارستان دنا در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۸  *