شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

نهم مهرماه (اول اکتبر) روز جهانی سالمند

ادامه مطلب

کمپین فشار خون

ادامه مطلب

طرح کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون

ادامه مطلب