شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

مانور احیا قلبی ریوی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری های ویروسی (کرونا ویروس)

ادامه مطلب

ازسر گیری کلاس های آموزش بارداری از تاریخ 99/4/1

ادامه مطلب