شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان فوق تخصصی دنا-آذر ماه 96

ادامه مطلب

هفته ی پیشگیری و مقابله با سرطان

ادامه مطلب

جشنواره شیر مادر

ادامه مطلب