شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

جشنواره ارتقای ایمنی دارو بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

ادامه مطلب

برگزاری جشنواره ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

ادامه مطلب

جشنواره شیر مادر

ادامه مطلب