شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

همایش یورولوژیست ها

ادامه مطلب

سمینار بهداشت محیط 97

ادامه مطلب

پذیرش بیماران جهت سی تی اسکن

ادامه مطلب