شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

 

ش 09

بیمه های طرف قرارداد

 

(با ارائه معرفی نامه از بیمه‌ها)

 

 1. بیمه ارتش
 2. بیمه آتیه سازان حافظ
 3. بیمه کوثر
 4. بیمه معلم
 5. بیمه وزارت دفاع
 6. بیمه کمک رسان SOSخانوادگی و گروهی
 7. بیمه دانا
 8. بیمه شهرداری
 9.  بیمه البرز
 10.  بیمه حافظ
 11.  بیمه نوین
 12.  بیمه کارآفرین
 13.  بیمه پاسارگاد
 14.  بیمه تعاون
 15.  بیمه سرمد (بانک صادرات)
 16.  بیمه دی
 17.  بیمه سامان
 18.  بیمه ملت
 19.  شرکت نفت
 20.  بازنشستگان شرکت نفت
 21.  شرکت نفت فلات قاره
 22. بیمه آسیا

بانک ملی- بانک تجارت- بانک مرکزی- بانک مسکن- بانک کشاورزی- بانک رفاه کارگران – بانک صنعت و معدن – بانک توسعه صادرات- بانک سپه- بانک ملت-بانک صادرات