شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

م 15

 

خدمات بی دردی زایمان در بخش زایشگاه بیمارستان دنا زیر نظر دکتر امیر رجبیان متخصص بیهوشی ارائه می گردد

مطالب پر بازدید