شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

م 15

 

 

بیمارستان دنا افتخار دارد تا برای چندمین سال پیاپی کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی در ارزیابی بیمارستانی را کسب نماید

مطالب پر بازدید