شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

آ 18

معرفی پزشکان مهمان بیمارستان دنا

دکتر محمد رضا رادپی

 

دکتر علیرضا محمد حسینی

 

دکتر علیرضا محمد حسینی

 

دکتر سحر سهراب نظری

 

دكتر فرزانه بستانيان

 

دکتر امیر حیدریان

 

دکتر لیلا قاسمپورشیرازی

 

دکتر لیلا قاسمپورشیرازی

 

دکتر مژده حسینی

 

دکتر ندا رحیمی راد

 

دکتر فتانه شوشتریان

 

دکتر اعظم علی اکبریان

 

دکتر پروانه بزرگی

 

دکتر مژگان صیادی

 

دکتر مهرانان قاسم خانی

 

دکتر فاطمه شعاعی

 

دكتر شهدخت معتضديان

 

دكتر ايرج بينا

 

دكتر مژگان قديري

 

دكتر فتانه افتخار

 

دكتر مريم پيشوايي

 

دکتر مهناز پاک نیت

 

دکتر مرجان محبوبی

 

دکتر نجمه سمیعی

 

دکتر بیژن زمانی زاده

 

دکتر مجید نهاوندی نژاد

 

دكتر حسن مطلبي

 

دکتر کجوری

جراح قلب

دکتر کامگار

 

دکتر زارع فرد

 

دکتر شبنم صدیقی

 

دکتر هرمز نورایی

 

دکتر بهمن گشتاسبی

 

دکتر فرهاد میرکاظمی