شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

آ 26

ما برآنیم تا با برنامه ریزی اثربخش، در افزایش کیفیت خدمات درمانی، بیمار محوری و کاستن از خطرها و خطاهای پزشکی پیشتاز بوده و به عنوان انتخاب اول بیماران، پزشکان و کارکنان برگزیده شویم.

بیمارستان دنا با برخورداری از کادر درمانی مجرب، وظیفه شناس و پاسخگو،   تجهیزات و متدهای پیشرفته تشخیصی، درمانی را به کارگرفته و با بهره مندی از محیط فیزیکی مناسب، ایمن و بهداشتی، پیشرو در ارائه خدمات درمانی، تشخیصی و بهداشتی با کیفیت، به همشهریان، هموطنان و بیماران بین الملل با تمرکز بر حفظ و ارتقای ایمنی بیمار و ارتقای مستمر کیفیت بوده و در راستای افزایش سطح رضایتمندی بیماران و همراهان آنها گام برمی دارد

بیمارستان دنا ارائه دهنده خدمات درمانی کلینیک و پاراکلینیک، در سال 1377 با هدف ارائه خدمات درمانی به بیماران تأسیس شده است. مدیریت ارشد این بیمارستان در راستای استقرار و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و اثربخشی آن، استاندارد ISO9001:2015 ا پیاده سازی نموده و خود را متعهد به رعایت الزامات این استاندارد و قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می داند، تا همواره با کیفیت ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماید. اهداف کیفیت و استراتژیک 1- افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان بیمارستان شامل بیماران و همراهان، کارکنان و سهامداران 2- ارتقاء سطح سلامت و ایمنی بیماران از طریق افزایش کیفیت خدمات درمانی و ارائه آموزش اثربخش به بیماران و همراهان 3- آموزش مستمر و اثربخش کارکنان بیمارستان به منظور ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات درمانی 4- کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از منابع 5- بهبود مستمر کیفیت