به نام خداوند جان وخرد

بیمارستان دنا جهت تکمیل کادر CSR نیاز به تعدادی کاردان با تجربه اتاق عمل دارد .

خواهشمند است متقاضیان جهت کار به دفتر پرستاری بیمارستان مراجعه کنند .