واحد‌های درمانی

واحدمسئولجانشین
آی‌وی‌افخانم مریم فیروزیخانم سارا سادات ل‌زاده
اطفالخانم نیما امینیخانم منصوره جانی
اورژانشخانم سلیمه جمالیخانم هنگامه گشتاسبی
آموزش به بیمارآقای امیرحسین یوسفی‌نیاخانم مرضیه کمالی
آموزشخانم زهرا مختارزادهروح‌اله منوچهری
آی‌سی‌یو جراجی (SICU)خانم فاطمه کرمی‌زادهآقای خلیل فخری
آی‌سی‌یو قلب (CICU)خانم یاسمن رهنوردخانم زهره سادات شکوهی
آی‌سی‌یو اطفال (NICU)خانم الهام رستگارخانم زهرا دانشور
سی‌سی‌یوخانم سعیده فرامرزینجمه زارعی
داخلیخانم ندا نادریخانم زهرا داورپناه
ویژه ۱ (آمادگی)خانم هستی هاشمیخانم تینا شیری
ویژه ۲خانم لاله جمشیدیخانم رؤیا پرویزی
جراحی ۱خانم مهسا زارعیخانم مریم رمضانپور
جراحی ۲خانم فاطمه علویآقای ستار محمودی
جراحی ۳خانم مهناز عابدیخانم زینب علیزاده
جراحی ۴خانم ژیلا فرهمندآقای مجید یزدان‌پناه
آمادگی اتاق‌عملخانم هستی هاشمیخانم تینا شیری
دفتر پرستاری و ماماییآقای امیرحسین یوسفی‌نیاآقای مجتبی دهقان حسا‌پور
کنترل عفونتخانم بهاره قاضی‌زادهخانم مهسا واعظ‌زاده
زایمانخانم مژگان راحمیخانم ناهید بارونیان
زایشگاهخانم شهروز رضاییخانم مرضیه کمالی

 

واحد‌های پاراکلینیک

بخشمسئولجانشین
آنژیوگرافیخانم فاطمه یعقوب‌نژاد‍خانم میترا خسروی‌نژاد
کت‌لبخانم محدثه برومندآقای مجید اسدی
آزمایشگاهآقای صرافآقای امیرحسین عزیزی
رادیولوژیخانم سیفیخانم فرشیدفر
فیزیوتراپیخانم مهدی پورآقای گلبازی

 

واحدهای اداری

بخشمسئولجانشین
واحد رسیدگی به شکایاتخانم انصاریخانم همتی
مدارک پزشکی (بایگانی)خانم صفرپورخانم فصاحت
حسابداریآقای توکلیانخانم شکرگزار