بیمارستان دنا 1

راهنمای مراجعین

جهت مشاهده کلیک نمایید

منشور حقوق بیماران
بخش های بیمارستان
امکانات بیمارستان
نحوه پذیرش بیمار
برنامه درمانگاه
بیمه های طرف قرارداد
اطفال

راهنمای قبل از عمل

جهت مشاهده کلیک نمایید

نکات بستری
جلوگیری از کلاهبرداری
الگوی اصلاح بیماران