بیانیه چشم انداز و بیانیه رسالت
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا بر آن است تا در ارائه خدمات نوین پزشکی پیشتاز بوده و انتخاب اول هموطنان و بیماران بین الملل، پزشکان و کارکنان باشد.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا، با برخورداری از کادر درمانی مجرب و تجهیزات مدرن پزشکی، همگام با سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خود را متعهد به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با بالاترین استانداردهای کیفیت و ایمنی به بیماران می داند.

خط مشی کیفیت

بیمارستان دنا ارائه دهنده خدمات درمانی کلینیک و پاراکلینیک، در سال 1377 با هدف ارائه خدمات نوین درمانی به بیماران تأسیس شده است. مدیریت ارشد این بیمارستان در راستای استقرار و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و اثربخشی آن، اقدام به استقرار استاندارد بین المللی ISO9001نموده و خود را متعهد به رعایت الزامات این استاندارد جهانی و استاندارد ملی اعتباربخشی و قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می داند. و مصمم است همواره با کیفیت ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماید

اهداف مدیریت

  • افزایش سطح رضایتمندی (بیماران، همراهان، کارکنان و سهامداران)
  • توسعه متوازن و بهبود مستمر کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستان
  • تأمین سطح مطلوب و استاندارد بهداشت، سلامت و ایمنی بیماران و کارکنان