مسئول واحد بیماران بین الملل: سرکار خانم انصاری پزشک بیماران بین الملل: آقای دکتر واعظی
تلفن ثابت: 36490411(009871) داخلی 281: (خط مستقیم) 07136142281 ایمیل: info@denahospital.com
واتساپ: https://wa.me/987136240824 موقعیت مکانی: طبقه دوم بیمارستان دنا

 

 

هنل‌های نزدیک بیمارستان دنا هزینه عمل‌های رایج
هزینه تخت‌ها متخصصین بین المللی بیمارستان
درباره بیمارستان امکانات بیمارستان
درخواست نوبت آنلاین/بارگذاری مدارک

برای دسترسی به وبسایت انگلیسی، اینجا را کلیک کنید.

To access the English website, please click here.