بسمه تعالی

تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان بخش خصوصی سال ۱۴۰۳

نوع خدماتتعرفه خصوصی
اتاق یک تختی57,518,000
دو تختی44,732,000
سه تختی و بیشتر31,952,000
هزینه همراه6,388,000
نوزاد سالم22,372,000
نوزاد بیمار سطح دوم31,952,000
بخش مراقبت ویژه قلبی73,491,000
بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی5,7518,000
بخش مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان، و ریه (آی‌.سی‌.یو)115,020,000
ضرایب (جراحی،بیهوشی،...)1,011,000
ضرایب # و کدهای ۷ و ۸568,000
ویزیت پزشکان بستری روز اول3,748,800
ویزیت پزشکان بستری روزهای بعد3,067,200
مشاوره پزشکان3,748,800
ویزیت نوزاد متولد شده4,771,200
جزء فنی اتاق عمل2,843,000
جزء فنی کدهای ۸ و ۹1,705,000
جزء فنی کدهای با علامت (#) ۱ تا 1,777,000