** توجه شود که هدف اصلی واکسن جلوگیری از نوع شدید بیماری و مرگ (و نه ابتلا) است

**واکسن ها تا 2-3 هفته بعد از تزریق اثر خود را بر سیستم ایمنی نمی گذارند و لذا تمام اصول پیشگیری باید با شدت قبل رعایت شوند.

**به علت شرایط متفاوت کارآزمایی ها، از مقایسه واکسن های مختلف خودداری شود.

واکسن

مجوز

کارایی

فاصله پیشنهادی بین دوزها

سینوفارم (BIBP) اضطراری سازمان بهداشت جهانی (7 مِی 2021) 79% 3-4 هفته
آسترازنکا(ChAdOx1-s) اضطراری سازمان بهداشت جهانی (15 فوریه 2021) 76% 8-12 هفته
اسپوتنیک اضطراری روسیه و 70 کشور دیگر (آگوست 2020) 91.6% 21-60 روز
کوو ایران برکت اضطراری ایران (24 خرداد 1400)  80-90% (غیر؛قطعی) 3-4 هفته
پاستوکووک (soberana 02) اضطراری کویا (مرداد 1400)، ایران (شهریور 1400)، اضطراری ونزوئلا .76.78% (بعد از دو دوز)
92% بعد از دوز 3 (بوستر)
28 زوز
اسپایکوژن اضطراری ایران (14 مهر 1400؛ 18-50 سال) 87% 21 روز