علائم سکته مغزی:

  • بیحرکتی نیمی از صورت هنگام خندیدن یا صحبت کردن
  • قرار نگرفتن دست ها در یک سطح
  • وجود اختلال تکلم در هنگام تکرار جملات ساده

در صورت مشاهده علائم هرچه سریعتر با اورژانس 115 تماس بگیرید. اگر سریع اقدام کنید درمان وجود دارد! زمان طلایی درمان 3 ساعت از زمان شروع علائم می باشد.