برای در امان ماندن از کووید19:

  • به محض فرا رسیدن نوبت تان واکسینه شوید
  • ماسک بزنید
  • فاصله امنی را رعایت کنید
  • از تجمعات اجتناب کنید
  • پنجره ها را باز کنید
  • دست هایتان را تمیز کنید
  • عطسه/سرفه تان را بپوشانید
۱۴۰۰-۶-۹ ۰۶:۲۳:۴۶ +۰۰:۰۰
رفتن به بالا