ترک استعمال دخانیات، کاهش نمک در رژیم غذایی، مصرف میوه و سبزیجات، فعالیت  فیزیکی مرتب و پرهیز از استفاده مضر از الکل در کاهش ریسک بیماری های قلبی عروقی ، موثر نشان داده شده اند. به علاوه درمان دارویی دیابت، فشار خون بالا و چربی خون بالا می تواند برای کاهش ریسک قلبی عروقی و پیشگیری از حملات و سکته های قلبی ضروری باشد. سیاست های بهداشتی که محیط را باب سترس پذیر و  قابل تهیه ساختن گزینه های سالم می کنند نیز برای انگیزاندن مردم به اتخاذ و حفظ رفتارهای سالم ضروری اند.