عوامل خطرزای رفتاری بیماری و سکته قلبی رژیم غذایی ناسالم، عدم فعالیت فیزیکی، استفاده از تنباکو و استفاده مضر از الکل است. اثرات عوامل خطرزای رفتاری می تواند در افراد به صورت فشار خون بالارفته، قند خون بالارفته، چربی خون بالارفته، اضافه وزن و چاقی پدیدار شود. این “عوامل خطرزای بلافصل” می توانند در مراکز مراقبت اولیه اندازه گیری شود و نشانه افزایش ریسک حمله قلبی، سکته، ایست قلبی و عوارض دیگر است.