شواهدی مبنی بر افزایش خطر ابتلا به کووید-19 (کرونا) در پی روزه گرفتن وجود ندارد:

  • افراد سالم می توانند به راحتی روزه بگیرند.
  • افراد مبتلا به کووید یا دارای علائم طولانی «پس از ابتلا»، پس از مشوزت با پزشک می توانند با  عذر شرعی  از روزه گرفتن خودداری کنند.
  • در مراسم اجتماعی، حتما ماسک بزنید، فاصله اجتماعی را رعایت کنید و دستها را مرتب و به طور کامل بشویید. از تهویه فضا اطمینان حاصل کنید و از تجمعات بپرهیزید.
  • در فاصله افطار تا سحر آب فراوان بنوشید (10 لیوان).
  • تنوع غذایی از غذاهای تازه و فراوری نشده داشته باشید.
  • از غذاهای شیرین، هله هوله ها و سیگار کشیدن بپرهیزید.
  • فعالیت بدنی داشته باشید و خوب بخوابید.
  • بجای سفره های اطعام شلوغ، به بسته بندی مواد غذایی بیندیشید.
  • تزریق واکسن های کووید19 مخل روزه نیست.