بخش اطفال

بخش اطفال با گروهی از متخصصین اطفال مجرب در زمینه‌های مختلف داخلی و جراحی و نیز پرستاران مجرب، خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کودکان بیمار انجام می‌دهند. این بخش در طبقه همکف ساختمان جدید بیمارستان قرار دارند. در این قسمت محوطه بازی مناسب برای کودکان بستری در بخش اطفال احداث شده است.

پزشکان بخش اطفال

دکنر سید عباس بنانی معرفی
دکتر عبدالوهاب البرزی معرفی