با کارهای زیر می توان خطر سکته مغزی را کاهش داد:

  • تنظیم فشار خون
  • کنترل دیابت
  • کنترل بیماریهای قلبی
  • ترک کردن سیگار
  • مدیریت چاقی