عوامل خطرساز سکته مغزی:

 • داروهای هورمونی
 • فشار خون
 • سیگار/قلیان
 • چاقی/افزایش چربی خون
 • سابقه فامیلی
 • دیابت
 • سابقه خمله مغزی
 • سن
 • مشروبات الکلی
 • کم تحرکی
 • بیماری قلبی