تدابیر اتخاذ شده:

 • افزایش شعب اخذ رای برای ممانعت از ازدحام
 • استفاده از مکانهای سرباز یا با تهویه مناسب در شعب اخذ رای
 • وجود ماسک و الکل در شعبه به میزان کافی برای عوامل اجرایی
 • ضد عفونی مرتب شعبه در شب قبل از انتخابات و در روز انتخابات
 • حذف اثر انگشت و در عوض استفاده از دستگاه های احراز هویت
 • وجود ناظر بهداشتی در شعب اخذ رای جهت اطمینان از رعایت پروتکل ها

دستوزالعمل برای رأی دهندگان:

 • با استفاده از نرم افزار بهترین و مناسب ترین شعبه را بیابید.
 • برای رسیدن به شعب اخذ رای حتی الامکان از پیاده روی و در غیر این صورت از وسایل نقلیه خلوت و با پنجره باز استفاده کنید.
 • اول وقت رای دهید تا به شلوغی نخورید.
 • در صف های کوتاهتر بایستید.
 • از به همراه بردن کودکان خودداری کنید.
 • از ماسک خودکار شخصی استفاده کنید.
 • فاصله فیزیکی یک و نیم متری را حفظ کنید.
 • از تکلم در صف حتی الامکان خودداری کنید (به ویژه با صدای بلند).
 • قبل و پس از رای دادن دست های خود را ضد عفونی کنید.
 • بعد از رأی دادن، حوزه رأی‌گیری را سریعا ترک کنید.