در این بخش، نمونه‌برداری از پروستات، تیروئید، سینه و توده های شکمی و همچنین  سونوگرافی داپلر واریس به‌صورت غیرِتهاجمی در روزهای پنجشنبه صبح توسط رادیولوژیست برتر کشور در سال 1400 جناب دکتر «مهرزاد لطفی» انجام می شود. این بخش جنب اورژانس بیمارستان قرار دارد. شایان ذکر است که مرکز نمونه‌برداری بیمارستان دنا تنها مرکز در شیراز است که در آن سونوگرافی داپلر واریس به همت جناب دکتر مهرزاد لطفی صورت میگیرد.

جهت هماهنگی می‌توانید به آقای ارم‌روشن به شماره واتساپ  989303827899 پیام دهید.

keywords: “پروستات”, “رادیولوژیست برتر کشور”, “داپلر واریس”, “سینه”, “شکم”

بخش‌های بیمارستان